Календар Незалежності

18 ЧЕРВНЯ 1919 РОКУ

На основі положень Паризької мирної конференції 18 червня 1919 рокубуловизначено проведення польсько-литовської демаркаційної лінії. Внаслідок цьогоВільнюс залишався налитовській стороні,а поляки втрачали більшу частину Сувальщини. Це рішення було для Варшави неприйнятним і,водночас, не задовольнялотериторіальні апетити Литви. З огляду на це поляки не дозволили провести цю демаркаційну лінію, а польсько-литовськийприкордонний конфлікт було вирішено без участі міжнародноїкомісії.